QR_code_Bulgarian_ContactInfo

Уважаеми родители и настойници,

Каним Ви да участвате в проучване на Световната Здравна Организация и Фондация Аутизъм Спийкс (Autism Speaks) за оценка на нуждите на семействата на деца с проблеми в развитието (изоставане, нарушения или увреждания). Целта на това проучване е да научим повече за нуждите на Вашето дете с проблем в развитието и да опишем предизвикателствата, пред които се изправя Вашето семейство всеки ден. Вашите отговори ще ни предоставят необходимата информация, за да се застъпим пред политици, други родители и обществеността за конкретни услуги, от които се нуждаят децата с проблеми в развитието.

Ако желаете да се включите, моля последвайте този линк или сканирайте QR кода: https://www.surveymonkey.com/r/Bulgarian_ContactInfo

С уважение, 
Andy Shih, PhD Senior Vice President, Public Health and Inclusion, Autism Speaks
Елена Андонова, PhD, Департамент по когнитивна наука и психология, Нов Български Университет 
Галина Маркова, PhD, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов Български Университет
Ана Андреева-Сапунджиева, МА, ЦСРИПАС
Михаела Барокова, MA, Бостънски Университет