Autism Puzzle Piece

Разстройствата от аутистичен спектър включват разстройства, които засягат развитието на детето. Те се характеризират с поведенчески симптоми, които се проявяват през първите 2-3 години.

Поведенческите симптоми при децата с разстройства от аутистичния спектър се срещат в две основни области на развитието: 

 1. Социални взаимоотношения и комуникация
 1. Повтарящи се, ограничени и стереотипни модели на поведение, интереси или дейности. 

Важно е да се отбележи, че за да получи детето диагноза, неговите симптоми трябва да му пречат да извършва ежедневни дейности и да се интегрира в обществото. 

Затрудненията в социалните взаимоотношения и комуникация включват: 

 • Липса на визуален контакт
 • Рядко посочва и показва предмети и играчки на околните
 • Не се обръща, когато е повикано по име
 • Невербалната комуникация (израженията на лицето и жестовете) не отговарят на съдържанието на речта
 • Тонът и темпото на гласа му е равен и монотонен или много напевен
 • Има трудности в разбирането на чужди гледни точки

Повтарящите се, ограничени и стереотипни модели на поведение, интереси или дейности включват: 

 • Повтаряне на думи, фрази или цели изречения
 • Фиксиране върху определени теми (пр. числа, азбуката, изброяване на имена) или играчки като е много трудно да се пренасочи вниманието му към нещо друго
 • Игра с части от предмети и играчки (пр. само с гумата на количката)
 • Обича да има рутина, да се следва една и съща последователност от действия, когато се прави нещо. Ако рутината се наруши, това се посреща с недоволство. 
 • Проявява чувствителност към различни сензорни стимули (пр. не понася силен шум, яде храни само с определена текстура или цвят, не обича да бъде докосвано)

Други характерни симптоми включват: 

 • Проблеми със съня
 • Хиперактивност
 • Агресия
 • Проблеми с храносмилателната система

Често срещани съпътстващи заболявания и диагнози: 

 • Епилепсия: средно 1 на всеки 3 трима човека с аутизъм имат епилепсия
 • Проблеми с храненето: средно 7 от всеки 10 човека с аутизъм имат проблеми с храненето
 • Проблеми със съня: повече от половината диагностицирани с аутизъм имат проблеми със съня
 • Хиперактивност и дефицит на внимание: средно 30 до 60% от хората с аутизъм имат и хиперактивност и дефицит на внимание
 • Тревожност: до 42% от хората с аутизъм имат и тревожност

!!!Важно: Към този момент разстройствата от аутистичен спектър се диагностицират на база поведение на детето. Наблюдава се поведението на детето и се събира информация от родителите за неговото поведение в ежедневието. Все още няма открит биомаркер (пр. кръвен тест или ЕЕГ тест, който успешно да определя кое дете ще получи диагноза). Това означава, че както за да получи диагноза, така и за да загуби или промени диагнозата си, трябва да се работи върху поведението на детето. Всякакъв вид интервенции и терапевтични стратегии трябва да се фокусират върху поведението на детето.


Причини и рискове: 

Все още точните фактори, които водят до разстройства от аутистичния спектър не са известни. Въпреки това има рискови фактори, които увеличават шанса на едно дете да получи диагноза. Тези рискови фактори включват, но не се изчерпват с: 

 • Детето да има брат или сестра с диагноза аутизъм
 • Възрастта на родителите (колкото по-възрастни са родителите, толкова повече се увеличава рискът; като възрастта на бащата играе по-голяма роля)
 • Наличието на някои генетични заболявания – Синдром на Даун, Чуплива Х хромозома, Синдром на Рет и други
 • Много ниско тегло при раждането

Източници:
nimh.nih.gov/health/topics/autism-spectrum-disorders-asd/index.shtml 
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/facts.html
https://www.autismspeaks.org/medical-conditions-associated-autism

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *